Wat moet een VvE weten over laadpalen?

Wat moet een VvE weten over laadpalen?

Veel Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) ervaren dat het elektrisch autorijden vanaf 2020 flink is toegenomen. Het aantal bewoners van een appartementencomplex dat een elektrische of hybride auto rijdt, neemt sindsdien jaarlijks gestaag toe. Momenteel vormen elektrische rijders nog een minderheid binnen een VvE, maar in de komende jaren zal dit snel veranderen. Het marktaandeel elektrische voertuigen is in 2023 zelfs tot 25% gestegen.

VvE’s kunnen rekenen op een verschuiving van een meerderheid aan motorvoertuigen die rijden op fossiele brandstof, naar voertuigen die elektrisch rijden. Die trend past bij de doelstelling van de Nederlandse overheid. Die heeft bepaald dat vanaf 2030 alle auto’s, die dan op de markt komen, vanaf dat moment geen verbrandingsmotor meer mogen hebben. Elektrisch rijden is snel geen uitzondering meer, maar een regel!

Laadpalen VvE: struikelblok of uitdaging?

Een VvE kan de aanleg van een oplaadpunt nu nog steeds weigeren, zodra de meerderheid van de eigenaren tegenstemt op een ledenvergadering. Zo kan het plaatsen van laadpalen helaas een flink struikelblok worden binnen een Vereniging van Eigenaren. Een appartementseigenaar die een elektrische auto bezit, wil uiteraard een laadpaal bij het gebouw hebben. De reden is begrijpelijk: waarom parkeren bij een publieke laadpaal, als men een eigen parkeerplek bij het complex heeft (gekocht)?

Andere leden – die nog niet elektrisch rijden – kunnen het plaatsen van laadpalen als een extra kostenpost ervaren. Er zijn ook leden die vrezen dat laadpalen risico’s vormen voor de brandveiligheid.

Lees ook onze casus: laadoplossing voor VvE Hortus.

Het is belangrijk om hierover duidelijk te communiceren en met elkaar rekening te houden tijdens de besluitvorming. De VvE speelt een belangrijke rol als het gaat om draagvlak creëren. Laat de keuze voor laadpalen een uitdaging zijn en geen struikelblok worden! Want elektrisch rijden wordt, zoals eerder gezegd, straks regel en geen uitzondering meer.

Is een VvE verplicht om laadpalen te plaatsen op eigen terrein?

Tot nu toe is de VvE nog niet verplicht om laadpalen voor een elektrische auto te realiseren bij bestaande bouw. VvE’s kunnen erop rekenen dat het niet lang meer gaat duren, voordat dit ook bij bestaande bouw wordt verplicht.

Die verplichting is er nu wel al bij bouwen parkeergarages, nieuwbouw of als er sprake is van renovatie. Er moet dan per tien parkeerplaatsen minimaal één laadpaal aanwezig zijn. Dat geldt voor parkeergarages en voor parkeerplaatsen buiten van een nieuwbouw appartementencomplex.

Binnen afzienbare tijd heeft een bewoner geen toestemming nodig van de VvE voor de plaatsing van een laadvoorziening. Dit wordt bepaald in de notificatieregeling oplaadpunten VvE.

Het aandeel elektrische auto’s zal tot 2030 tot 30% stijgen. Dat betekent dat 1/3 deel van de potentiële kopers van een appartement, de elektrische auto niet op eigen parkeerterrein zou kunnen opladen als er geen voorzieningen zijn. Dat kan een struikelblok worden bij de verkoop van een appartement.

De meerderheid van de VvE-leden zou daarom voorstander moeten zijn van het installeren van oplaadpunten. Ook omdat dit de overgang naar een duurzamere levensstijl bevordert.

“In 2021 heb ik mijn VvE verzocht toestemming te verlenen voor de aanleg van een laadpaal. Dat was voor hen het startsein om hier proactief mee aan de slag te gaan. Ons complex is daardoor vanaf 2023 klaar voor de toekomst! “. Erik F., Kerkdriel.

Heeft een bewoner toestemming VvE nodig voor een laadpaal?

Om laadstations te installeren, moet er gebruik worden gemaakt van de elektrische installaties van een gebouw. Die installaties vallen onder het gemeenschappelijke eigendom van de VvE. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen. Daarom moet de VvE worden geraadpleegd voordat veranderingen worden aangebracht. Elke VvE kan hiervoor specifieke regels of richtlijnen hebben vastgesteld, die de bewoners moeten opvolgen.

Dankzij de notificatieregeling oplaadpunten VvE heb je als bewoner straks geen toestemming van de VvE meer nodig om een laadpaal op de eigen parkeerplek te installeren. Je bent wel verplicht om de VvE in te lichten!

Een bewoner vroeg in 2022 de VvE om toestemming voor het plaatsen van een oplaadpunt. De VvE is bezig met het opstellen van algemene regels en voorwaarden voor oplaadpunten in de parkeergarage in het kader van de notificatieregeling. De recente uitspraak van de rechtbank luidde: het belang van de VvE wegen zwaarder, omdat die de veiligheid van de bewoners waarboorgt. Het verzoek werd daarom afgewezen. Maar omdat de VvE bezig is met een stappenplan voor laadpalen, kan de situatie snel anders zijn voor deze bewoner.

Kan de VvE de elektrische auto boycotten?

Er kunnen verschillende redenen zijn dat VvE-leden een laadpaal weigeren. Men kan zich zorgen maken over de stijgende kosten en over mogelijk brandgevaar. Het bestuur van de VvE kan ook opzien tegen de extra werkzaamheden die komen kijken bij het installeren van laadpalen. Gelukkig kunnen de adviseurs van Laadsnel.nl hierbij van dienst zijn en VvE’s ontzorgen.

De VvE kan ook bezwaren uiten tegen de extra administratieve taken. Voor het doorbelasten van de verbruikskosten kan de VvE een abonnement afsluiten bij een partij die het aantal kWh per gebruiker bijhoudt. Deze partij verrekent de kosten vervolgens namens de VvE. Dankzij deze oplossing nemen de administratieve taken voor de VvE niet toe.

We benoemen hieronder nog enkele andere mogelijke bezwaren en oplossingen:

 1. Een lid van de vereniging van eigenaren kan tegenstemmen omdat elektrische voertuigen meer stroom verbruiken. Dit leidt tot een hogere elektriciteitsrekening voor de VvE. Spreek met de leden goed af hoe de kosten worden verdeeld of besteedt het innen van de verbuikskosten uit.
 2. Een andere reden is dat elektrische auto’s lawaai kunnen maken bij het laden (Dit is bij sommige auto’s een probleem). Dit zorgt voor overlast voor andere bewoners van het complex. De adviseurs van Laadsnel.nl kunnen hierover adviseren. Neem gerust contact met ons op.
 3. Een veel gehoord punt van zorg is het mogelijke brandgevaar in de garage van een appartementengebouw. Voor advies kun je contact opnemen met de lokale brandweer. We hebben ook een artikel geschreven over brandveiligheid van laadpalen in parkeergarages, met 10 handige tips. Laadsnel.nl is gespecialiseerd in dit vakgebied en wij kunnen ook advies geven over de beste oplossing voor jouw complex.
 4. Tot slot maken sommige gebruikers zich zorgen over privacy. Elektromobiliteit mag niet worden gebruikt om mensen in de gaten te houden. Over het algemeen wordt geadviseerd om stealth oplaadstations (ook wel stille opladers genoemd) te installeren in appartementsgebouwen, die via een toegangscontrolesysteem op een netwerk zijn aangesloten. Voor meer informatie over deze systemen kunt u ook contact opnemen met de adviseurs van Laadsnel.nl!

Het is erg belangrijk dat eigenaars van elektrische voertuigen niet het slachtoffer worden van enige vorm van boycot of discriminatie door andere leden van de VvE. Daarnaast moet de VvE de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle huurders hun verplichtingen met betrekking tot elektrische voertuigen begrijpen en aanvaarden.

————————————————-
Tips voor VvE’s om brandgevaar in parkeergarages te voorkomen:

 • Vraag om professioneel advies van een installateur en de brandweer.
 • Laat de laadpunten door een gerenommeerd bedrijf installeren.
 • Kies voor een toekomstbestendige laadpaal ringleiding.
 • Plaats geen elektrische voertuigen in de buurt van brandbare materialen.
 • Zorg voor een goede ventilatie in de garage.
 • Laat de elektrische installaties en de laadstations regelmatig onderhouden.
 • Standaardwerkwijzen en veiligheidsprotocollen ontwikkelen.
 • Installeer brandbestrijdingssystemen, zoals sprinklers of rookmelders.
 • Zorg voor duidelijke bewegwijzering om parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen en oplaadstations te markeren.
 • Stimuleer regelmatig onderhoud van voertuigen die in de garage geparkeerd staan.

Speciaal voor VvE’s stellen wij een stappenplan bij aanschaf laadpalen door VvE ter beschikking.

—————————————————–

Kunnen VvE-leden een parkeerplek ‘ruilen’?

Worden er meerdere laadpalen in een parkeergarage aangelegd of buiten op het parkeerterrein, dan worden deze laadstations vaak geclusterd. Zo wordt de aanleg van het energienetwerk eenvoudiger, goedkoper en veiliger. Parkeerplaatsen van eigenaren zijn vastgelegd in het eigendomsrecht waarin staat welke plek van wie is.

Je kunt onderling niet zomaar van parkeerplek ruilen om zodoende een parkeerplaats bij een eigen laadpaal te krijgen. Dat moet via een notaris worden geregeld. Houd er rekening mee dat er dan ook overdrachtsbelasting moet worden betaald. Als de VvE een centrale plek op het terrein voor laadstations wil inrichten, dan betekent dat er overdracht van eigendom moet plaatsvinden.

Lees ook onze pagina met veelgestelde vragen over laadpalen voor VvE’s. Hierin beantwoorden wij vragen over onder andere facturatie van het energieverbruik, de laadpas, verzekeringen, et cetera.

VEELGESTELDE VRAGEN LAADPAAL VVE

De OAE verzekert eventuele schade door laadpalen

De VvE regelt de Onderlinge Aansprakelijkheid Eigenaren (OAE). De OAE bepaalt dat alle eigenaren aansprakelijk zijn voor schade aan het gemeenschappelijke eigendom, ongeacht wie of wat de schade heeft veroorzaakt.

De OAE kan er op tegen zijn dat elektrische auto’s geparkeerd worden in de parkeergarage. Als er bijvoorbeeld door laadpalen schade wordt veroorzaakt aan het gemeenschappelijk eigendom, dan moeten alle deelnemers namelijk bijdragen aan de reparatiekosten. Alle VvE-deelnemers zijn hiertoe verplicht: ook als zijzelf geen elektrische auto’s hebben!

De VvE-leden moeten daarom goed ingelicht worden over de gevolgen als er op die manier schade ontstaat aan het gemeenschappelijk eigendom.

Plan maken voor plaatsing laadpalen door VvE

Het installeren van laadpalen in de garages of op parkeerplekken van appartementencomplexen is niet iets dat over één nacht ijs gaat. Het gaat namelijk om meerdere individuele belangen naast een gezamelijk belang. Dat is de taak van de VvE en dat kan in dit geval best een flinke uitdaging zijn.

Daarom moet – naast goede communicatie en overleg – de installatie van oplaadstations en de oplaadinfrastructuur worden voorafgegaan door een goed doordacht plan.

Dit plan moet het volgende omvatten:

 1. Identificatie van gebieden die geschikt zijn voor de installatie van de lader.
 2. Contacten leggen met leveranciers.
 3. Het opstellen van veiligheidsprotocollen en noodprocedures.
 4. Het berekenen van de kosten.

Stel een laadpaalcommissie samen waarmee je de haalbaarheid van laadpalen onderzoekt. Hebben jullie hier hulp bij nodig, vraag dan gerust om advies bij Laadsnel.nl. Als alle benodigde informatie verzameld is, is het tijd om beslissingen te nemen. Alle betrokken partijen moeten het eens zijn over de plaatsing en het gebruik van de oplaadpalen. Dit omvat het beheer van het complex, bewonersverenigingen, gemeente en leveranciers van gebouwdiensten zoals elektriciteitsbedrijven.

Laadsnel.nl is gespecialiseerd in het realiseren van laadfaciliteiten voor VvE’s. Vraag gerust om vrijblijvend advies over laadpalen!

Afbeelding brochure laadsnel

Download de brochure over de all-in laadoplossing voor VvE's

Afbeelding brochure laadsnel

Download de brochure over de all-in laadoplossing voor VvE's

 

Advies nodig?

Maak via onderstaand formulier een afspraak met onze adviseur laadoplossingen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel ons je vraag

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact