Veelgestelde vragen

 • Alle vragen
 • Kosten
 • Contract
 • Techniek
 • Advies
 • Veiligheid
 • Gebruik
Moet iedereen in de VvE meebetalen aan de laadpaal?

Nee.
Alleen degenen die de laadpaal daadwerkelijk gebruiken, betalen voor het opladen van hun auto. De kosten worden berekend op basis van de hoeveelheid elektriciteit (kWh) die wordt gebruikt tijdens het opladen. Dit bedrag is inclusief de elektriciteitskosten van de VvE en een kleine extra vergoeding voor het onderhoud en beheer van de laadpaal.

De gemiddelde kWh-prijs (voor gebruik van de laadpaal) ligt tussen €0,40 en €0,60 per kWh, dit is afhankelijk van de elektriciteitsprijs die de VvE betaalt.

Voorbeeld:

 1. Kosten per kWh van de VvE: €0,35
 2. Voorbeeldopslag voor exploitatie: €0, ..
 3. Totaal kWh-prijs op de laadpaal: €0,35 (VvE prijs) + €0, .. (opslag) = kWh laadpaal
Hoe verrekenen we de verbruikte stroomkosten binnen de VvE?

De VvE krijgt automatisch de kosten voor de gebruikte kWh terugbetaald.

Welk tarief per kWh gaat uiteindelijk gelden voor de eindgebruiker?

De gebruiker van de laadpaal betaalt uiteindelijk een tarief per kWh wat bestaat uit het energietarief wat de VVE betaalt, een financiering component (voor de laadpalen en de infrastructuur), onderhoud en service, beheer en gratis uitbreidingsmogelijkheden van laadpunten in de toekomst.

In het contract met Laadsnel wordt het tarief vastgelegd.

Hoe zit het met tariefstijgingen en dalingen?

Het starttarief en de componenten van Laadsnel worden jaarlijks per 1 januari aangepast met het door het CBS gepubliceerde CPI inflatiepercentage.Het kWh tarief verandert met de energietarieven van de VvE.

Dit is gebaseerd op de tarieven zoals deze vastliggen in het contract met de VvE.

Verandert de waarborgsom per nieuwe laadpaal?

Dit bedrag blijft hetzelfde gedurende het contract. Jaarlijks zullen wij dit corrigeren met het eerder genoemde inflatiepercentage van het CBS, waarbij de bedragen naar tientallen zullen worden afgerond.

Een voorbeeld: €250,- met een inflatiecorrectie van 5%, resulteert in €262,50. Dus wordt de nieuwe waarborgsom € 260,-.

Wat zijn de opzeg/ontbindende voorwaarden als we uit het exploitatiecontract willen stappen voor het einde van de contractuele looptijd?

Onze intentie is om te streven naar een langdurige samenwerking, waarbij de VVE tevreden is over de laadoplossingen en de bijbehorende services. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan gaan we graag met elkaar in gesprek om dit te verbeteren.

Mocht de samenwerking tussentijds beëindigd worden, dan zou dit resulteren in een doorbelasting van de kosten voor het weghalen van de infrastructuur en laadpunten, plus een vergoeding voor de gemiste toekomstige kasstromen (net zoals bij een lease contract van een auto).

Hoeveel laadpalen kunnen er op deze installatie?

De all-in laadoplossing geeft iedere bewoner / parkeerplaats een laadpaal. De laadoplossing van laadsnel haalt het maximale uit de bestaande aansluiting. Dit maakt dat er tot wel 10x meer laadpalen geplaatst kunnen worden dan andere installaties.

Krijgt iedere bewoner een laadpaal?

Ja! Iedere bewoner / parkeerplaats kan een eigen laadpaal krijgen. Na aanleg van de infrastructuur worden laadpalen binnen 2 weken geplaatst als daar behoefte aan is. Ligt de installatie van Laadsnel.nl eenmaal in de parkeervoorziening, dan kan snel en gemakkelijk een nieuwe laadpaal worden geplaatst.

Hoe brandveilig is deze laadoplossing?

De laadoplossing voor VvE’s is voorzien van slimme laadpalen en een brandveilige centrale schakelmodule, die we koppelen aan de brandmeldinstallatie. Wordt de centrale stroomvoorziening uitgeschakeld vanwege een brandmelding, dan worden de laadpalen direct uitgeschakeld.

Kortom, de installatie voldoet aan alle eisen met betrekking tot (brand)veiligheid.

Moet ik verplicht laden?

Nee, je bent niet verplicht om de laadpaal te gebruiken, maar we plaatsen de laadpaal niet alleen voor de show.

De laadpalen zijn bedoeld om te worden gebruikt. In principe geldt dat als er langer dan een afgesproken periode geen gebruik wordt gemaakt van de laadpaal, we een kleine vergoeding in rekening brengen.

Dus, hoewel er geen strikte verplichting is, moedigen we regelmatig gebruik aan om het laadnetwerk efficiënt te houden.

Kunnen we de laadpalen ook kopen?

Ja dat is mogelijk maar met ons all-in concept proberen we de VvE juist te ontlasten met het financieringsvraagstuk en de bijbehorende administratie.

Mocht u toch willen kopen, neem dan gerust contact op met één van onze collega’s.

Hoe gaan jullie om met stijgende energieprijzen?

Als de energieprijzen stijgen moeten we hierin meegaan. In de regel zijn de laadpalen die wij plaatsen niet duurder dan de openbare laadpalen op straat.

Is verzwaring van het laadnetwerk nodig? Wat kost verzwaring en wie betaalt dat?

Op dit moment is er geen verzwaring nodig. Wanneer er in de toekomst meer elektrisch zal worden gereden is dit wellicht wel nodig. Dit gaat om het verzwaren van de elektrische aansluiting van de VvE. Er kan met meer auto’s tegelijk worden geladen.

Met het aantal elektrische auto’s binnen de meeste VvE’s is het op dit moment niet nodig om te verzwaren, het moment van verzwaren is aan de gebruikers. Als ze vinden dat het laden te langzaam gaat kan de keuze worden gemaakt om het abonnement bij de netbeheerder uit te breiden.

 

Verzekeringen: dient na aanleg de opstalverzekering verhoogd te worden, brandverzekering aanpassen?

Laadsnel.nl verzorgt de verzekering van de laadinfrastructuur en de laadpunten. We adviseren wel om de verzekeraar een bericht te doen dat de laadoplossing geplaatst gaat worden. In onze ervaring levert dit geen extra kosten op.

Hoe snel kan ik opladen?

Uw auto bepaalt het daadwerkelijke laadvermogen. De auto vraagt van het laadpunt om een bepaald vermogen. Meer kan niet, minder kan wel. Het opladen van een Golf ID 3 bijvoorbeeld, bij een laadsnelheid van 11 kW duurt ongeveer 6 uur. Dit is wanneer de batterij helemaal leeg zou zijn, maar dat is in de praktijk vaak niet het geval.

 

Hoeveel kost elektrisch rijden vergeleken met op brandstof/fossiel rijden?

Stel een benzinerijder rijdt 12.000 kilometer per jaar en betaalt gemiddeld €1,75 incl btw per liter. De auto verbruikt 6,67 liter per 100km (1 op 15). Jaarlijks worden er in dit geval 800 liter benzine verbruikt en de benzinekosten zijn dan €1.392,-. Daarnaast moet er nog wegenbelasting worden betaald (EUR 50,- per maand). Een conventionele auto heeft ook nog meer onderhoud nodig dan een elektrische, maar dat laten we in dit voorbeeld buiten beschouwing.

Een elektrische auto met een gemiddeld energieverbruik van 16 kWh per 100 km die kan opladen voor €0,50 incl btw verbruikt bij 12.000 km 1920 kWh elektriciteit. De elektrakosten zijn dan ongeveer € 1.000,-. Dit is ongeveer 50% minder in vergelijking met het rijden op benzine.

Een uitgebreide website met gegevens over de bruikbare accucapaciteit en laadsnelheid van de verschillende EV’s is https://ev-database.org

 

Er is maar een beperkte stroomcapaciteit beschikbaar in de parkeergarage. Hoe moeten we daarmee omgaan?

Wij passen ‘dynamic load balancing’ toe. Hierdoor kunnen we de beschikbare stroomcapaciteit maximaal benutten en op een efficiënte manier verdelen over de verschillende slimme laadpunten. Deze dienst garandeert dat alle auto’s op je locatie optimaal kunnen laden, altijd binnen het beschikbare vermogen van je laadstations en op deze manier kunnen we verzwaring van de netaansluiting zo lang mogelijk uitstellen.

Met de laadoplossing van laadsnel kunnen we meestal tot wel 10x meer laadpalen plaatsen dan standaard installaties.

Is het laadproces veilig voor de gebruiker?

Als gevolg van de standaard volgorde van acties om uw auto op te laden, zijn de risico’s zeer beperkt. De elektriciteit plug wordt alleen geactiveerd wanneer beide uiteinden zijn aangesloten aan de auto en het oplaadpunt. Het oplaadpunt is vergrendeld met uw betaalkaart. Zodra iemand tijdens het opladen de stekker uit de auto trekt (wat lastig is aangezien de kabel is vergrendeld), wordt het opladen gestopt. Op deze manier kan niemand gebruik maken van uw laadbeurt en kosten.

 

Is het mogelijk om mijn elektrische auto op te laden via een normaal stopcontact?

Een elektrische auto kan in een parkeergarage niet worden opgeladen op een normaal stopcontact, tenzij een wandcontactdoos al aanwezig is. Dit duurt echter substantieel langer dan het laden via een laadpaal.

Wat betekent de notificatieplicht voor mijn VvE?

De Notificatieplicht is een wetswijziging (die per 1 juli 2023 in zou gaan). Het doel van deze wetswijziging is om het makkelijker te maken om een laadpaal te plaatsen in een gemeenschappelijke parkeergarage, doordat een bewoner alleen nog maar de VVE hoeft te informeren dat hij een laadpaal gaat plaatsen (op eigen kosten), waarbij hij daarvoor de expliciete toestemming van de VvE nodig had. Een VvE kan straks de aanleg van een laadpaal niet meer tegenhouden.

Zorg daarom als VvE dat je kiest voor een toekomstbestendige oplossing en niet dat iedere gebruiker/bewoner zelf een oplossing maakt of regelt.

Hoe werkt de stroomlevering en facturatie aan ‘laders’?

Het stroomcontract van de VvE wordt gebruikt om de stroom te leveren. De slimme laadpunten zorgen voor een automatische facturatie: de elektrisch rijder betaalt een laadprijs aan de laadpuntleverancier. De laadpuntleverancier levert een overzicht van het totaal aantal kWh dat geladen is. Daarnaast is een prijs per kWh afgesproken dat de laadpuntleverancier aan de VvE betaalt (bijv. gelijk aan de stroomprijs). De laadpuntleverancier betaalt periodiek de VvE het verschuldigde bedrag uit.

Wie is verantwoordelijk voor de brandveiligheid bij het opladen en parkeren van elektrische voertuigen in parkeergarages?

De eigenaar van een gebouw draagt in principe de verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid van de parkeergarage. Het is aan hem/haar om ervoor te zorgen dat alles conform de geldende voorschriften wordt uitgevoerd, ook als het gaat om laadpunten. In het geval van parkeergarages onder een gebouw met appartementen, ligt deze verantwoordelijkheid bij de Vereniging van Eigenaren (VvE). Het is aan de VvE om de nodige verzekeringen af te sluiten en de brandbeveiliging te regelen.

Met de All-in laadoplossing van LaadSnel wordt er een (brand)noodstop geïnstalleerd of wordt het brandmeldsysteem gekoppeld aan de laadpalen. Hiermee wordt voldaan aan de aanbevelingen van de brandweer.

Zorgen elektrische auto’s voor een hoger brandgevaar in parkeergarages?

Elektrische auto’s brengen geen hoger veiligheidsrisico met zich mee dan conventionele brandstofauto’s. Dat blijkt uit diverse onderzoeken.

Onderstaande tabel geeft inzicht in geadviseerde maatregelen die gelden voor alle auto’s en aanvullende maatregelen die gelden voor elektrische auto’s. De geadviseerde maatregelen voor alle auto’s zijn de maatregelen die nu bij nieuwbouw al geëist worden.

Welke laadpas, Tag of ‘druppel’ kan er worden gebruikt op de laadpunten van Laadsnel.nl?

Alle laadpassen, tags of ‘druppels’ die compatibel zijn met de gangbare publieke laadpalen, zijn ook te gebruiken bij de laadpunten van LaadSnel.nl.

Blijft ik baas in eigen garage met de laadoplossing van laadsnel.nl

Het korte antwoord: Ja, absoluut!

Bij Laadsnel.nl begrijpen we dat autonomie en controle belangrijk zijn, vooral als het gaat om je eigen parkeerplek of garage binnen een VvE. Daarom bieden we je twee opties: koop of exploitatie.

Koop: Wil de VvE volledige controle over de laadpalen? Dan kun je kiezen om de laadpalen en de infrastructuur aan te schaffen. Eén keer een investering en de laadpalen zijn 100% van jou (of de VvE).

Exploitatie: Geen zin in gedoe of grote investeringen? Dan nemen wij de volledige exploitatie op ons. Je hebt dan geen omkijken naar onderhoud, en de VvE kan nog steeds profiteren van de gebruikte kWh.

De Keuze is aan de VvE

Deze keuze maak je gezamenlijk als VvE. Of je nu kiest voor koop of exploitatie, met Laadsnel.nl behoud je de controle en flexibiliteit die je wenst.

Dus ja, je blijft baas in eigen garage!

Stel ons je vraag

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

© 2024 Laadsnel.nl | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.