Verlenging van de SVVE

De nieuwe (concept) verlenging van de SVVE

Laatste update 05-09-2023

De Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) heeft recentelijk een verlenging en uitbreiding ondergaan. Deze verlengde subsidie komt waarschijnlijk vrij in januari 2024 en loopt dan door tot en met 31 december 2027.
De SVVE regeling, die in januari 2023 is ingevoerd, heeft als doel het stimuleren van verduurzamingsmaatregelen bij Verenigingen van Eigenaars (VvE’s), wooncoöperaties en woonverenigingen.

In dit artikel gaan we dieper in op de nieuwe focus van de SVVE: de basislaadinfrastructuur en het oplaadpunten advies.

Wat is de SVVE?

De SVVE is een subsidieregeling die financiële ondersteuning biedt aan VvE’s die verduurzamingsmaatregelen willen doorvoeren. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en heeft als doel het versnellen van de verduurzaming van gebouwen die eigendom zijn van VvE’s.

Basislaadinfrastructuur en Oplaadpunten Advies

Basislaadinfrastructuur

Een van de belangrijkste wijzigingen in dit concept van de SVVE is de toevoeging van een subsidie voor de basislaadinfrastructuur. Deze infrastructuur is essentieel voor het realiseren van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in parkeerplaatsen van VvE’s. De subsidie is bedoeld om de financiële lasten voor de VvE’s te verlichten en zo de realisatie van oplaadpunten te versnellen.

Wat valt onder Basislaadinfrastructuur?

Basislaadinfrastructuur beslaat het totaal van de infrastructuur behorende bij de oplaadpunten, waaronder de hoofdaansluiting en de bekabeling. Het oplaadpunt zelf is hiervan uitgezonderd. Verder moeten op de basislaadinfrastructuur oplaadpunten kunnen worden aangesloten die voldoen aan mode 3 of 4 zoals bedoeld in NEN 1010. Met mode 3 wordt bedoeld dat de auto wordt opgeladen met een laadkabel. Deze kabel heeft een stekker die in de auto gaat en een stekker die op een oplaadpunt past. Onder mode 4 wordt een zogenaamde snellader op gelijkstroom verstaan.

Activiteiten die onder Basislaadinfrastructuur vallen

  1. Het installeren van onderverdeelkasten;
  2. Het installeren van bekabeling naar alle parkeerplaatsen;
  3. Het installeren van een voorziening die het mogelijk maakt om:

– Beschikbare stroom optimaal te verdelen over de op te laden voertuigen en te laden op optimale momenten;

– Het laden tijdelijk te vertragen of te stoppen ter voorkoming van overbelasting van het stroomnetwerk in het gebouw;

  1. Het installeren van een voorziening waarmee de oplaadpunten gelijktijdig kunnen worden uitgeschakeld en dit kenbaar te maken bij de toegang;
  2. Het installeren van een datanetwerk

Beschikbaar Budget basislaadinfrastructuur

De subsidie voor het installeren van basislaadinfrastructuur bedraagt ten hoogste €100 per parkeerplaats. Deze kosten houden in dat voor het leggen van bekabeling en dergelijke subsidie wordt verstrekt. Er is gekozen voor €100 per parkeerplaats omdat men daarmee in de regel niet meer dan 20% van de kosten per parkeerplaats vergoedt.

Oplaadpunten Advies

De subsidie voor oplaadpuntenadvies is verlengd tot en met 31 december 2027. Dit advies helpt VvE’s bij het maken van geïnformeerde beslissingen over de installatie van oplaadpunten. Uit onderzoek blijkt dat deze subsidie en het bijbehorende advies een positief effect hebben op de besluitvorming binnen VvE’s.

Waarom is dit belangrijk?

Met het oog op de doelstelling dat alle nieuw verkochte auto’s in Nederland uiterlijk in 2030 emissieloos moeten zijn, is het van cruciaal belang dat er voldoende oplaadinfrastructuur beschikbaar is. De uitbreiding van de SVVE speelt hier perfect op in door VvE’s financieel te ondersteunen bij het realiseren van deze infrastructuur.

De verlenging en uitbreiding van de SVVE zijn positieve ontwikkelingen in de versnelling van de verduurzaming van VvE’s. Met de nieuwe focus op basislaadinfrastructuur en oplaadpunten advies zet de regeling een belangrijke stap in de richting van een duurzamere toekomst.

De regeling opent waarschijnlijk in januari 2024 en loopt door tot en met 31 december 2027.

 

Notificatieregeling

Over de notificatieregeling wordt dit jaar meer duidelijk volgens de bijlage VvE-versnellingsagenda verduurzaming – Actiepuntenlijst en planning.

 

De informatie in dit artikel is gebaseerd op een officieel document over de SVVE:

Bronnen:

https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingsregelingsvve/

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2023/09/05/vve-versnellingsagenda-verduurzaming

VvE-versnellingsagenda verduurzaming – Actiepuntenlijst en planning

Afbeelding brochure laadsnel

Download de brochure over de all-in laadoplossing voor VvE's

Afbeelding brochure laadsnel

Download de brochure over de all-in laadoplossing voor VvE's

 

Advies nodig?

Maak via onderstaand formulier een afspraak met onze adviseur laadoplossingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel ons je vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact