Nieuwe omgevingswet en Bbl: laadpunten en brandveiligheid in parkeergarages

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) per 1 januari 2024 markeert een belangrijke mijlpaal omtrent bouw- en woonomgevingen. Deze nieuwe wetgeving brengt aanzienlijke wijzigingen met zich mee, vooral voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), met betrekking tot de bouw en renovatie van gebouwen en de integratie van oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen in parkeergarages. Dit artikel biedt een uitgebreid overzicht van wat deze veranderingen inhouden en hoe VvE’s zich hierop kunnen voorbereiden.

Strengere eisen voor laadvoorzieningen

Een significante verandering onder de nieuwe regelgeving is de introductie van striktere eisen voor het installeren van laadpunten in parkeergarages. Deze eisen zijn tweeledig:

1. Normen voor laadpunten:
Alle nieuwe oplaadpunten moeten voldoen aan mode 3 of mode 4 laadstandaarden, conform de NEN 1010-normen. Deze standaarden zijn gekozen vanwege hun hogere veiligheidsniveaus en efficiëntie in het laadproces. Daarnaast wordt in de NIPV-publicatie over de brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen meer gedetailleerde informatie verschaft over deze laadpalen.
Dit volgt uit een combinatie van artikel 5.21d en artikel 4.199, lid 2 van het Bbl.

2. Centrale afschakelmogelijkheid laadpunten:
Een essentiële vereiste is dat oplaadpunten tegelijkertijd uitgeschakeld kunnen worden in het geval van een noodsituatie, zoals brand of een ander incident. Dit voorkomt dat de laadpalen onder spanning blijven staan tijdens dergelijke incidenten. Bovendien moeten de oplaadpunten en de afschakelvoorziening duidelijk aangegeven worden bij de ingang van de parkeergarage, zodat in geval van nood snel gehandeld kan worden.
Dit volgt uit een combinatie van artikel 5.21d en artikel 4.230a van het Bbl.

Brandveiligheidseisen: sprinklerinstallaties

Naast de eisen voor oplaadpunten, introduceert de nieuwe wetgeving ook verplichtingen voor het verbeteren van de brandveiligheid in parkeergarages, vooral die onder gebouwen met slaapfuncties:

Let op: dit geldt voor nieuw te bouwen parkeergarages.

Samenvatting: Nieuwe parkeergarages onder risicovolle gebouwen moeten worden uitgerust met automatische brandblusinstallaties. Dit geldt vooral voor garages kleiner dan 1.000 m² met slechts één vluchtroute. Er is geen verhoging van de hoogtegrens voor de verplichting, en halfopen garages vallen ook onder deze regel, alhoewel er ruimte is voor maatwerk op basis van brandveiligheidsengineering. De eisen zijn gericht op het veilig evacueren van personen, niet op schadebeperking.

– Verplichte Sprinklerinstallaties:
Parkeergarages onder gebouwen met slaapfuncties moeten nu uitgerust zijn met automatische blusinstallaties, zoals sprinklersystemen. Dit is om de veiligheid van bewoners te garanderen in het geval van een brand. Deze eis geldt voor een breed scala aan gebouwen, inclusief woningen, kinderopvangcentra, gevangeniscellen, logies en gezondheidszorgfaciliteiten met bedgebieden.
– Specifieke Voorwaarden:
De verplichting voor een sprinklerinstallatie geldt onder bepaalde voorwaarden, zoals wanneer de parkeergarage groter is dan 1000 m² en/of wanneer de bovengelegen gebruiksfunctie slechts één vluchtroute heeft die toegankelijk is vanuit de parkeergarage. Elke geïnstalleerde blusinstallatie moet bovendien voorzien zijn van een geldig inspectiecertificaat volgens het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-360.html

Veranderingen door de nieuwe regelgeving

Voor VvE’s is het van cruciaal belang om deze nieuwe vereisten te begrijpen en stappen te ondernemen om hun eigendommen hierop voor te bereiden. Dit omvat het upgraden van bestaande oplaadinfrastructuur om aan de mode 3 of mode 4 normen te voldoen, het plannen voor de installatie van centrale afschakelmogelijkheden, en het waar nodig implementeren van sprinklersystemen in parkeergarages.

Daarnaast biedt de SVVE-regeling subsidies voor VvE’s die investeren in de basislaadinfrastructuur, wat een stimulans kan zijn om te voldoen aan deze nieuwe eisen en tegelijkertijd de adoptie van elektrische voertuigen te bevorderen.

De Omgevingswet en het Bbl brengen belangrijke veranderingen met zich mee die direct invloed hebben op de verantwoordelijkheden van VvE’s in Nederland. Door zich nu voor te bereiden, kunnen VvE’s ervoor zorgen dat hun gebouwen niet alleen voldoen aan de nieuwe regelgeving, maar ook bijdragen aan een veiligere, duurzamere en leefbaardere omgeving voor alle bewoners. Voor meer informatie en ondersteuning omtrent deze nieuwe wetgeving, kunnen VvE’s terecht bij het informatiepunt leefomgeving, waar uitgebreide bronnen en advies beschikbaar zijn om te navigeren door deze veranderingen.

FAQ: Nieuwe omgevingswet en Bbl voor VvE’s

Wat verandert er met de nieuwe Omgevingswet en Bbl voor VvE’s?

De Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), die per 1 januari 2024 van kracht worden, brengen nieuwe regels voor het bouwen, verbouwen van woningen en gebouwen, en het installeren van oplaadpunten in parkeergarages. Deze omvatten strengere veiligheidsnormen voor oplaadinfrastructuur en brandveiligheidsmaatregelen.

Aan welke normen moeten de nieuwe oplaadpunten voldoen?

Alle nieuwe oplaadpunten in parkeergarages moeten voldoen aan mode 3 of mode 4 laadstandaarden, conform NEN 1010. Dit garandeert een hoger veiligheidsniveau en efficiëntie.

Wat is de centrale afschakelmogelijkheid?

De centrale afschakelmogelijkheid is een verplichte installatie die het mogelijk maakt om alle oplaadpunten in een parkeergarage gelijktijdig uit te schakelen in geval van noodsituaties, zoals brand, om elektrische schokken te voorkomen.

Zijn sprinklerinstallaties verplicht in alle parkeergarages?

Sprinklerinstallaties worden verplicht in parkeergarages onder gebouwen met slaapfuncties, zoals woningen en kinderopvangcentra, om de brandveiligheid te verhogen. Er zijn specifieke voorwaarden waarbij deze eis van toepassing is, zoals de grootte van de parkeergarage en de aanwezigheid van slechts één vluchtroute vanuit de parkeergarage naar de bovengelegen gebruiksfuncties.

Hoe kunnen VvE’s zich voorbereiden op deze nieuwe regelgeving?

VvE’s moeten de nieuwe eisen voor oplaadpunten en brandveiligheid beoordelen en waar nodig hun parkeergarages upgraden of aanpassen. Dit kan inhouden: het upgraden van de oplaadinfrastructuur naar mode 3 of mode 4, het installeren van centrale afschakelmogelijkheden, en het implementeren van sprinklersystemen volgens de nieuwe eisen.

Zijn er subsidies beschikbaar voor het aanpassen aan de nieuwe regels?

Ja, de SVVE-regeling biedt subsidies voor VvE’s die investeren in de basislaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Dit kan VvE’s financieel ondersteunen bij het voldoen aan de nieuwe eisen.

Bron: https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/technische-bouwactiviteit/verbouw/oplaadpunten/
Bron: https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/20210715-IFV-Brandveiligheid-parkeergarages-met-elektrisch-aangedreven-voertuigen-v2021.pdf

Informatie over de specifieke eisen en hoe deze toe te passen in de praktijk is te vinden op het informatiepunt leefomgeving, een essentiële bron voor iedereen die betrokken is bij de implementatie van deze nieuwe standaarden. Door deze richtlijnen te volgen, kunnen we gezamenlijk werken aan een veiliger, duurzamer en efficiënter systeem voor elektrische mobiliteit in Nederland.

Afbeelding brochure laadsnel

Download de brochure over de all-in laadoplossing voor VvE's

Afbeelding brochure laadsnel

Download de brochure over de all-in laadoplossing voor VvE's

 

Advies nodig?

Maak via onderstaand formulier een afspraak met onze adviseur laadoplossingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel ons je vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact