Subsidies voor laadpalen?

Naar verwachting rijdt in 2030 ruim 25 procent van de Nederlanders een elektrische of hybride auto. Deze ontwikkeling past binnen het beleid van de rijksoverheid die het elektrisch rijden enorm stimuleert. De e-mobility wordt namelijk door de Nederlandse regering als cruciaal onderdeel gezien van de energietransitie om de klimaatdoelstellingen te behalen.

In 2030 mogen alle nieuwe personenauto’s, die dan op de markt komen, niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Die moeten 100% elektrisch zijn. De auto’s moeten dan kunnen rijden op elektriciteit uit een batterij, waterstof-brandstofcel of dankzij zonnepanelen.

Subsidies voor laadpalen?

Welke rol kan een Vereniging van Eigenaren (VvE) spelen om de overstap naar elektrisch rijden door bewoners te vergemakkelijken? Hoe werkt de ‘Subsidie oplaadpuntdadvies 2023’ voor een VvE? Daar zoomt Laadsnel.nl in dit artikel op in.

Subsidie laadpaal 2023: welke subsidieregelingen voor Verenigingen van Eigenaren zijn er?

Door te anticiperen op de collectieve aanschaf van laadstations realiseert de VvE:

 • Woongenot omdat bewoners hun auto op eigen terrein elektrisch kunnen opladen.
 • Een bijdrage aan de wereldwijde energietransitie.
 • Een stimulans voor schoon rijden en vermindering van de CO2 uitstoot.

Groei van elektrische oplaadpunten bij VvE’s

Met de toename van het aantal elektrische auto’s, zijn er ook meer laadpalen nodig. De vraag naar meer oplaadpunten (zoals particuliere laadpalen, openbare laadpalen en zakelijke laadpalen) stijgt daarom hard in de komende paar jaar. Dat geldt ook voor de vraag naar meer laadpalen bij wooncomplexen!

Vooral bij appartementencomplexen is dat een uitdaging omdat er rekening moet worden gehouden met de individuele belangen van de bewoners én het algemene belang waar de VvE op toeziet. VvE’s mogen met ingang van 2023 geen laadstations in parkeergarages meer weigeren, maar mogen wel eisen stellen onder andere op het gebied van veiligheid.

Er is nog geen subsidie voor aankoop laadstations door VvE: wel voor advies!

Helaas zijn er nog geen landelijke subsidies beschikbaar voor het kopen van een oplaadpunt; niet voor particulieren noch voor bedrijven of Verenigingen van Eigenaren. De regering werkt momenteel wel hard aan een nieuwe wetgeving die het VvE’s makkelijker maakt om te investeren in laadstations. In 2023 kunnen VvE’s alvast een subsidie aanvragen voor het inwinnen van advies gericht op het kopen en installeren van oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Subsidies voor laadpalen voor VvE's

Laadpuntenadvies is een noodzakelijke investering in de toekomst

De groei naar laadpalen in een appartementencomplex neemt hard toe. Veel VvE’s maken zich echter wel zorgen over de veiligheid van laadpalen in parkeergarages. Daarnaast rijst de vraag of de elektrische installaties van het gebouw wel geschikt zijn voor een uitbreiding van de laadinfrastructuur. Het oplaadpuntenadvies voor VvE’s geeft op deze complexe vragen antwoord en is daarmee een onmisbare basis voor het installeren van meer laadstations in de toekomst. De kosten van het rapport worden door de overheid vergoed via de ‘Subsidie oplaadpuntenadvies 2023’.

Lees meer over het plaatsen en onderhouden van laadpalen door VvE.

Subsidie oplaadpuntenadvies elektrische auto voor VvE’s: zo zit het!

Vanaf januari 2023 is in Nederland de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) ingegaan. De voorgaande subsidieregeling van 2021 (Subsidie energiebesparing eigen huis SEEH) is daarmee vanaf 01-01-2023 uitgebreid met de SVVE: ‘Subsidie voor oplaadpuntenadvies voor VvE’s’. Dat wil dus zeggen dat er een subsidiebedrag beschikbaar is voor het inwinnen van advies voor het realiseren van één of meerdere oplaadpunten voor elektrische auto’s bij appartementencomplexen.

Wie komt in aanmerking voor de ‘Subsidie oplaadpuntenadvies elektrische auto’s 2023 ?’

De ‘Subsidie oplaadpuntenadvies’ kunt u niet als particulier op persoonlijke titel aanvragen. Allereerst moet u als bewoner lid zijn van een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE vraagt dan als rechtspersoon de subsidie aan voor het inwinnen van advies ten aanzien van het installeren en onderhouden van laadpalen. [link naar laadpalen onderhouden artikel].

Voor het aanleggen van een of meer oplaadpunten stelt de regering helaas nog geen subsidie beschikbaar. Een VvE kan wel bij het Nationaal Warmtefonds, via de VvE Energiebespaarlening, een financiering hiervoor aanvragen.

Criteria om in aanmerking te komen voor de laadpaal subsidie VvE

Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor het inwinnen van advies over laadpalen voor VvE’s, moeten de leden van de VvE wel een elektrische auto bezitten en een eigen oplaadpunt bij het appartementencomplex of op de parkeerplaats hebben. Het laadstation moet zijn aangesloten op een openbaar elektriciteitsnet en beschikken over een geldige vergunning van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. Bovendien moet de VvE’s kunnen aantonen dat de elektriciteitsrekeningen up-to-date zijn. Maar er zijn nog meer voorwaarden…

Subsidie laadpalen VvE’s en de voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze nieuwe subsidie moet het uitgebrachte aan deze voorwaarden voldoen:

 1. De subsidieregeling is geopend op 23 januari 2023. Op dat moment kunnen de kosten worden teruggevraagd van het oplaadpuntenadvies, mits dat advies na 5 oktober 2021 is opgesteld.
 2. In het advies wordt een inschatting gemaakt van de laadbehoefte van de VvE voor een langere termijn van minimaal 10 jaar.
 3. Ligt de parkeergarage geheel of gedeeltelijk in een gebouw? Dan moet in het advies ook de brandveiligheid van de elektrische laadpalen zijn opgenomen.
 4. Het advies benoemt de kostenverdeling wat betreft de laadpunten tussen de vereniging en de gebruikers van de oplaadpunten.
 5. Het advies bevat aanwijzingen voor elektrische aansluiting en de installatie van de laadpalen. Het advies benoemt:
  • De verdeling van de beschikbare stroomcapaciteit over de op te laden elektrische auto’s en wat de beste oplaadmomenten zijn;
  • De mogelijkheid om het laden tijdelijk te vertragen of te stoppen als de elektrische infrastructuur in het gebouw overbelast raakt;
  • De fysieke en digitale veiligheid van de oplaadpunten.
 6. In het advies staat ook een uitleg over de wet- en regelgeving.

De vereniging moet de subsidie zelf achteraf aanvragen en de factuur, het betaalbewijs én het adviesrapport zelf overleggen.

Waneer is de sluitingsdatum van de ‘subsidie oplaadpuntenadvies’

De sluitingsdatum van de subsidieaanvraag is 31 december 2023. Het subsidieplafond bedraagt € 900.000 en er kunnen maximaal 600 subsidietrajecten worden ingediend. De aanvragen worden op volgorde van aanvraagdatum afgehandeld. Wij raden daarom aan om niet te lang te wachten met de subsidieaanvraag.

(menu ‘wisselen’) Veelgestelde vragen over subsidie elektrische laadpaal

Kan ik als bewoner subsidie voor een laadpaal in parkeergarage appartement krijgen?

Op dit moment worden er nog geen landelijke subsidies verstrekt voor de particuliere aanschaf van een laadpaal. Ook niet voor de collectieve aanschaf van laadpunten door een VVE. Er zijn wel algemene subsidies en fiscale voordelen die het aanschaffen en rijden van elektrische auto’s aantrekkelijker maken.

Welke tegemoetkomingen biedt een gemeente voor het installeren van een laadpaal?

Gemeenten kunnen kortingen of subsidies geven op de installatie van laadstations. Het kan gaan om directe financiële steun, indirecte financiering via partnerschappen met elektriciteitsbedrijven en andere stimulansen. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over beschikbare regelingen; ook voor VvE’s! Daarnaast kunt u direct advies vragen aan onze experts door meteen een afspraak te maken.

Heb ik toestemming van de VvE nodig voor het installeren van een laadpunt?

Wat in 2023 ook verandert is dat bewoners van een wooncomplex geen toestemming meer nodig hebben van de VvE voor het installeren van een laadpaal dankzij de ‘Notificatieregeling Oplaadpunten VvE‘. Ondanks deze nieuwe regeling is het aan te raden om de VvE vooraf te informeren over uw plannen. Voor meer informatie over dit onderwerp en andere vragen over elektrische mobiliteit kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Hoe zit het met zakelijke subsidie voor laadpalen?

Voor de zakelijk subsidie van bedrijfslaadpalen bestaan verschillende regelingen. Zo kan een bedrijf profiteren van bepaalde fiscale voordelen voor een zakelijke laadpaal. Ondernemingen kunnen gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of van de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Wilt u hier meer over weten neem dan contact op!

Afbeelding brochure laadsnel

Download de brochure over de all-in laadoplossing voor VvE's

Afbeelding brochure laadsnel

Download de brochure over de all-in laadoplossing voor VvE's

 

Advies nodig?

Maak via onderstaand formulier een afspraak met onze adviseur laadoplossingen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel ons je vraag

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact